Aktuality

Pozvánky


Oslávme sviatok práce prácou


Dňa 1.5.2018 sa v našej obci už po štvrtý krát uskutočnila brigáda pod názvom „Oslávme sviatok práce prácou“. Aj napriek peknému slnečnému dňu sa na miesto konania brigády dostavili piati občania, ktorým nie je ľahostajný vzhľad našej obce. Chcem sa im poďakovať, že na úkor svojho voľného sviatočného dňa prišli, aby pomohli a zveľadili vstup do obce od Bátoviec. Veľká vďaka za účasť patrí týmto občanom: Pavol Zachar, Bc. Ľubica Bátovská, Ing. Ján Hrnčiar, Ivan Lančarič, Milan Bátovský.

Starostka obce
Ing. Dana Lančaričová

 

 

Odpad v našom chotári


Čo nájdete v lese na prechádzke našim chotárom?

…množstvo odpadu, ktorý je separovateľný a ktorý zadarmo odvezú spred domu, len ho treba v určený termín vyložiť.

Likvidácia odpadu stojí obec nemalé peniaze..

 


Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com


Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.


OZNAM

Na webovej stránke Spoločného obecného úradu Levice sú dostupné tlačivá k stavebnej správe a opatrovateľskej službe.


OZNAM
Uvedená elektronická adresa oudevicany@gmail.com , slúži na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov rok 2017.