Aktuality

Oznamy

Mikulas
Mikulas

Odpad v našom chotári


Čo nájdete v lese na prechádzke našim chotárom?

…množstvo odpadu, ktorý je separovateľný a ktorý zadarmo odvezú spred domu, len ho treba v určený termín vyložiť.

Likvidácia odpadu stojí obec nemalé peniaze..


Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com


Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.


OZNAM

Na webovej stránke Spoločného obecného úradu Levice sú dostupné tlačivá k stavebnej správe a opatrovateľskej službe.
Nájdete ju na stránkach mesta Levice – občan/podnikateľ – ľavý modrý stĺpec Spoločný obecný úrad.


OZNAM
Uvedená elektronická adresa oudevicany@gmail.com , slúži na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov rok 2017.