Prírodné zdroje

Obec Devičany leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, 16 km severovýchodne od Levíc, v nadmorskej výške 258 m. Zo severozápadnej strany sú Devičany lemované Štiavnickými vrchmi, s najbližšou vyvýšeninou Brezina 551 m n.m.

Rozloha katastrálneho územia obce meria 2989 ha. V chotári obce, najmä v jeho severozápadnej časti, ktorý bol bohatý na zlatonosne a striebronosné rudné žily, vidieť dodnes spustnuté štôlne a šachty, v ktorých sa dolovalo zlato a striebro asi do roku 1775. V týchto rokoch tu organizovala kutacie práce Anna Mária Hellenbachová.

Priaznivé prírodné podmienky devičianskeho chotára, blízkosť lesa a dostatok pramenitej vody poskytovali oddávna jedinečnú možnosť rozvoja poľnohospodárstva, kde hlavne dominuje pestovanie obilnín, ovocia a zeleniny a dobre sa darí i viniču. Okolité lesy dávajú možnosť lovu vysokej a diviačej zvery a turistiky. Za povšimnutie stojí v lesoch ukrytý poľovnícky kaštieľ, ktorý dal postaviť v 18. storočí rakúsky magnát, rytier Scholler a dnes je majetkom Slovenských lesov.

Medzi rarity nachádzajúce sa v katastri obce patrí vzácny chránený strom Devičianska oskoruša, ktorej vek je odhadovaný na 400 rokov, obvod kmeňa tohto vzácneho stromu je vo výške130 cm nad zemou 432 cm a priemer koruny meria 20 m.

Pekná scenéria pod Štiavnickým pohorím, kde dominantu tvorí bájne Sitno so zalesnenými svahmi a príjemným podnebím, keď je tu 50 letných dní s teplotou nad 25 stupňov C, v zime priemerná teplota 2-3 stupne C, tvorí ideálne prostredie pre turistické túry do okolitých lesov, ktoré ponúkajú hojnosť lesných plodov a húb a pre rybárov možnosť rybolovu na neďalekom rybníku, či priehrade Lipovina vhodnej na vodné športy a kúpanie.

Geografická poloha a sídelná štruktúra obce

Administraívne je obec zaradená do územnosprávneho celku Nitrianskeho samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko. Napriek tomu, že z geografického hľadiska obec patrí do regiónu Hont, aktívne pôsobí v regióne Tekov. Zároveň je členom mikroregiónu Hont – Tekov.

Rozloha katastrálneho územia je 2 989 ha. S počtom obyvateľov 402 patrí k malým obciam. Hustota obyvateľstva je 13 obyvateľov na km2.

Vznik obce Devičany

Devičany majú bohaté dejiny. Spomínajú sa v donačnej listine beňadického opátstva z roku 1075, spomenutú listinu vydal v uvedenom roku Gejza I., panovník feudálneho uhorského štátu, ktorý vznikol v Dunajskej kotline po páde Veľkomoravskej ríše. Devičany bola stará slovenská osada, ktorej obyvatelia sa odprvoti venovali roľníctvu a neskôr i baníctvu. V chotári obce, najmä v jeho severozápadnej časti, ktorý bol bohatý na zlatonosné a striebronosné rudné žily, vidieť dodnes spustnuté štôlne a šachty v ktorých sa dolovalo zlato a striebro asi do roku 1775. V týchto rokoch tu organizovala kutacie práce Anna Mária Hellenbach.

Je pravdepodobné, že v roku 1550 dostala obec názov Prandorf. Neskôr bola obec rozdelená na Horný a Dolný Prandorf. Toto pomenovanie obce bolo v platnosti až do roku 1948, kedy na základe bývalého Povereníctva vnútra v Bratislave dochádza k premenovaniu obce na Dolné a Horné Devičany a od roku 1951 sú obce zlúčené v jednu obec Devičany.