Samospráva

 

Starostka obce:

Ing. Dana Lančaričová

Poslanci OZ:

Ing. Libor Chmelničný, zástupca starostu obce

Vladimír Homoľa

Miroslav Slížik

Ivana Šušková

Pavol Zachar

Hlavný kontrolór obce:

Mária Šimková

Zamestnanci obce:

Mgr. Miroslava Balážová, odborný administratívny zamestnanec orgánu samosprávy

 

Zriadené komisie:

Ekonomická komisia: 

Predseda: Pavol Zachar

Členovia: Miroslav Slížik, Bc. Ľubica Bátovská

 

Komisia verejného poriadku: 

Predseda: Vladimír Homoľa

Členovia: Ing. Libor Chmelničný, Ján Križan

 

Kultúrna komisia:

Predseda: Ivana Šušková

Členovia: Ľubica Hícová, Bc. Bohuslava Šolcová, Monika Delingová