Primášovo srdce

Dňa 26.10.2013 sa náš devičiansky spevokol ev. a.v. cirkvi spolu so spriateleným spevokolom z Krpelian zúčastnil podujatia pod názvom „Primášovo srdce v turčianskej záhradke“ v Slovenskom komornom divadle v Martine venované nedožitým 70. narodeninám a pamiatke Ing. Dušana Tumu, ktorý bol skvelým muzikantom, učiteľom…
Ďakujeme, že sme boli medzi tými, ktorí mohli vzdať hold jeho práci.

Fotografie z akcie na stránke Združenia turčianskych muzikantov:
http://www.ztum.sk/?page_id=11&album=all&gallery=20

Z dejín cirkevného zboru v Devičanoch

Korene kresťanstva na území Devičian siahajú určite ešte do staroslovienskych čias, keďže tunajšia oblasť bola pre svoju blízkosť k Nitre jadrom Veľkej Moravy. Na to však nemáme priame dôkazy.

Prvá zmienka a obci z roku 1075 pochádza z listiny benediktínskeho kláštora v dnešnom Hronskom Beňadiku. V polovici 15.storočia už je na mieste terajšieho chrámu Božieho kresťanský kostol a v jeho okolí cintorín.

Čítať ďalej