Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

♻ Voľné pracovné miesto – Tatiar ♻

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

Predpokladaný nástup do funkcie:                       01.03.2022

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie výhodou

Ďalšie požiadavky:
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy
– organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové znalosti: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet
– znalosť zákona o verejnom obstarávaní

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, telefonický kontakt
– kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Mzdové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov min. 1 500,- € v hrubom

Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosť do výberového konania a požadované doklady do výberového konania doručte do 18.02.2022 na adresu:
Obec Pukanec,
Ing. Ján Rievaj,
predseda združenia,
Námestie mieru 11,
935 05 Pukanec,

Obálku označte heslom: VÝBEROVÉ KONANIE

Termín a miesto výberového konania budú telefonicky oznámené všetkým uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované podmienky.

Ing. Ján Rievaj
Predseda Správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber „TATIAR”

Výzva na okliesnenie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022 .
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky

Prerušenie distribúcie elektriny 10.11.2021

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bude dňa 10.11.2021 v čase medzi 7:30-13:30 prerušená dodávka elektriny pre ulice a čísla domov:

DEVIČANY č. 703/1
LOKALITA VINICE č. 4,7,9,11,11/VE,19,19/ZA,20,23,26/VE,29,31,32,35,38,39/VE,40,45,47,49,49/VE,131/
BL,140,242,243,249,261,263,264,271,274,287,292,296,703,766/4,985/2

Revízne kontroly plynových zariadení

 • Vykonávam odbornú skúšku a odbornú prehliadku plynového zariadenia vykonanej podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
 • Odborná prehliadka spotrebičov: plynové kotle, plynové kachle – gamatky, plynové prietokové ohrievače, plynové sporáky, plynové bojlery
 • Odborná prehliadka rozvodov plynu a regulátora tlaku plynu a plynomeru.
  Prevádzková odborná prehliadka sa vydáva na dobu:
  • Rozvody 3 roky
  • Spotrebiče 1 rok
 • Montáž šetričov plynu na plynové spotrebiče, ktorými viete ušetriť až 6 – 20% plynu.
  Jedná sa o magnetizovač plynu s úsporou energie a s podporou horenia:
  o  Menšia spotreba plynu – väčšia výhrevnosť
  o  Vypúšťanie menej škodlivých látok do ovzdušia
  o  Rýchla montáž

Arpád Sitka
Kontakt : t.č. 0905692376

Cena revízie 39,-Eur za domácnosť.

Voľné pracovné miesto – Tatiar

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

Predpokladaný nástup do funkcie:                       01.11.2021

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie výhodou

Ďalšie požiadavky:
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy
– organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové znalosti: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet
– znalosť zákona o verejnom obstarávaní

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, telefonický kontakt
– kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Mzdové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov min. 1 000,- € v hrubom

Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosť do výberového konania a požadované doklady do výberového konania doručte do 15.10.2021na adresu:
Obec Pukanec,
Ing. Ján Rievaj,
predseda združenia,
Námestie mieru 11,
935 05 Pukanec,

Obálku označte heslom: VÝBEROVÉ KONANIE

Termín a miesto výberového konania: 19.10.2021 o 09:30 hod. v Miestnej knižnici v Pukanci. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky, budú dňa 18.10.2021 telefonicky pozvaní na výberové konanie. V prílohe je popis práce riaditeľa združenia.

Ing. Ján Rievaj
Predseda Správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber „TATIAR”

Ponuka bytov Pukanec

Firma JG-STAVING PLUS s.r.o. v spolupráci s obcou Pukanec plánuje výstavbu bytového domu s 18 bytovými jednotkami, kde budú k dispozícii 1 izbové, 2 izbové a 3 izbové byty.

Pre čo najlepšie rozdelenie bytového domu žiadame záujemcov o nahlásenie o aký typ bytu majú záujem.

Kontaktujte nás: 0903991660, info@jgstavingplus.sk v pracovné dni v pondelok – piatok v čase: 8:00 – 14:30 hod.

ilustračná fotografia


JG-STAVING PLUS, s.r.o., Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
IČO: 36029181 IČ DPH: SK2021375411
Tel.: 0911991660, 0903991660, e-mail: info@jgstavingplus.sk
web: www.jgstavingplus.sk

Návrat na vrch stránky