Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Nočný postrek repky

Poľnohospodárske družstvo Bátovce oznamuje občanom, že v dňoch 16.4.-20.4.2024
vykoná v nočných hodinách postrek porastov repky ozimnej prípravkami Corinth a Gazelle Liquid s označením Vč.3 .

Výzva na okliesnenie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.03.2024.
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky

Oznámenie o doručení písomností

Obec Devičany v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi:

Martin Šándor, trvalý pobyt Devičany

doručenie písomnosti.

Adresát si môže v lehote do 15 dní od vyvesenia vyzdvihnúť poštovú zásielku v podateľni
Obecného úradu Devičany počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 02.11.2022 do 17.11.2022

Prerušenie distribúcie elektriny 19.09.2022

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bude dňa 19.09.2022 v čase medzi 12:00-15:00 prerušená dodávka elektriny pre ulice a čísla domov:

DEVIČANY č. 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/VZ, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113/OP, 114,115,115/OP,116,117,117/OP,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,133,134,135,136,137,138,139,145,146, 147,148,164,165,166,167,167/-,168,170,172,174,180/2,192/PC,773/2,775/2,1706,1968/1
LOKA ŽUHRAČKA č. 240/BY

Návrat na vrch stránky
Translate »