Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Oznámenie o doručení písomností

Obec Devičany v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi:

Martin Šándor, trvalý pobyt Devičany

doručenie písomnosti.

Adresát si môže v lehote do 15 dní od vyvesenia vyzdvihnúť poštovú zásielku v podateľni
Obecného úradu Devičany počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 02.11.2022 do 17.11.2022

Prerušenie distribúcie elektriny 19.09.2022

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bude dňa 19.09.2022 v čase medzi 12:00-15:00 prerušená dodávka elektriny pre ulice a čísla domov:

DEVIČANY č. 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/VZ, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113/OP, 114,115,115/OP,116,117,117/OP,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,133,134,135,136,137,138,139,145,146, 147,148,164,165,166,167,167/-,168,170,172,174,180/2,192/PC,773/2,775/2,1706,1968/1
LOKA ŽUHRAČKA č. 240/BY

♻ Voľné pracovné miesto – Tatiar ♻

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

Predpokladaný nástup do funkcie:                       01.03.2022

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie výhodou

Ďalšie požiadavky:
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy
– organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové znalosti: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet
– znalosť zákona o verejnom obstarávaní

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, telefonický kontakt
– kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Mzdové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov min. 1 500,- € v hrubom

Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosť do výberového konania a požadované doklady do výberového konania doručte do 18.02.2022 na adresu:
Obec Pukanec,
Ing. Ján Rievaj,
predseda združenia,
Námestie mieru 11,
935 05 Pukanec,

Obálku označte heslom: VÝBEROVÉ KONANIE

Termín a miesto výberového konania budú telefonicky oznámené všetkým uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované podmienky.

Ing. Ján Rievaj
Predseda Správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber „TATIAR”

Návrat na vrch stránky
Translate »