Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti zo dňa 16.9.2019

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti
Kupujúci: Obec Devičany
Predávajúci: Peter Medzihradský
Dátum podpísania: 16. 9. 2019
Dátum zverejnenia: 18. 9. 2019
Cena: stanovená znaleckým posudkom 18/2O19 na 4,24 €/m2

Kupna Zmluva 18.9.2019
Kupna Zmluva 18.9.2019
Kupna-zmluva-18.9.2019.pdf
941 KB
52 Downloads
Detaily

Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam zo dňa 21.6.2019

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti
Kupujúci: Bulcroft Kris Ann rod.Polda
Predávajúci: Obec Devičany
Dátum podpísania: 21. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 22. 6. 2019
Cena: stanovená znaleckým posudkom 9/2O19 na 3,64 €/m2

Kúpna Zmluva - Bulcroft Kris Ann
Kúpna Zmluva - Bulcroft Kris Ann
Kupna-zmluva-Bulcroft-Kris-Ann.pdf
185 KB
56 Downloads
Detaily
1 2 3 5