Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam zo dňa 21.6.2019

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti
Kupujúci: Bulcroft Kris Ann rod.Polda
Predávajúci: Obec Devičany
Dátum podpísania: 21. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 22. 6. 2019
Cena: stanovená znaleckým posudkom 9/2O19 na 3,64 €/m2

Kúpna Zmluva - Bulcroft Kris Ann
Kúpna Zmluva - Bulcroft Kris Ann
Kupna-zmluva-Bulcroft-Kris-Ann.pdf
185 KB
77 Downloads
Detaily

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Názov: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Uzavretá medzi:
Poskytovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.
Príjemca: Obec Devičany
Dátum podpísania: 25.03.2019
Dátum zverejnenia: 27.03.2019

Zmluva-Zapadoslovenska-Distribucna
Zmluva-Zapadoslovenska-Distribucna
Zmluva-Zapadoslovenska-Distribucna.pdf
1.5 MB
52 Downloads
Detaily

Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam zo dňa 8. 2. 2019

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
Kupujúci: Ing. Beata Ošustová a Milan Ošust
Predávajúci: Obec Devičany
Dátum podpísania: 8. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 11. 2. 2019
Cena: stanovená znaleckým posudkom 47/2O18 na 3,64 €/m2

Kupna-zmluva-o-prevode-majetku-obce
Kupna-zmluva-o-prevode-majetku-obce
Kupna-zmluva-o-prevode-majetku-obce.pdf
728 KB
153 Downloads
Detaily

Dohoda s UPSVaR Levice

Názov: Dohoda č. 18/15/010/57 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Uzavretá medzi:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice
a Obec Devičany
Dátum podpísania: 17. 10. 2018
Dátum zverejnenia: 19. 10. 2018

Dohoda-UPSVaR
Dohoda-UPSVaR
Dohoda-UPSVaR_.pdf
1.0 MB
166 Downloads
Detaily
1 2 3 4 5