Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Devičany

Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Devičany
Uzavretá medzi:
Poskytovateľ: Obec Devičany
Príjemca: Evanielický a. v. cirkevný zbor Devičany
Dátum podpísania: 19.03.2018
Dátum zverejnenia: 21.03.2018

Zmluva O Poskytnutí Finančnej Dotácie Z Rozpočtu Obce Devičany
Zmluva O Poskytnutí Finančnej Dotácie Z Rozpočtu Obce Devičany
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-rozpoctu-obce-Devicany2.pdf
648 KB
121 Downloads
Detaily

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Názov: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Uzavretá medzi:
Dodávateľ: Združenie Elekos
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 17.01.2018
Dátum zverejnenia: 19.01.2018

Zmluva-o-spolupraci-Elekos
Zmluva-o-spolupraci-Elekos
zmluva-o-spolupraci-Elekos2.pdf
3.5 MB
128 Downloads
Detaily
1 2 3 4 5