Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Devičany

Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Devičany
Uzavretá medzi:
Poskytovateľ: Obec Devičany
Príjemca: Evanielický a. v. cirkevný zbor Devičany
Dátum podpísania: 19.03.2018
Dátum zverejnenia: 21.03.2018

Zmluva O Poskytnutí Finančnej Dotácie Z Rozpočtu Obce Devičany
Zmluva O Poskytnutí Finančnej Dotácie Z Rozpočtu Obce Devičany
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-rozpoctu-obce-Devicany2.pdf
648 KB
102 Downloads
Detaily

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Názov: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Uzavretá medzi:
Dodávateľ: Združenie Elekos
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 17.01.2018
Dátum zverejnenia: 19.01.2018

Zmluva-o-spolupraci-Elekos
Zmluva-o-spolupraci-Elekos
zmluva-o-spolupraci-Elekos2.pdf
3.5 MB
112 Downloads
Detaily

Zmluva číslo 5/1000070319

Názov: Zmluva č. : 5/1000070319 o dodávke vody z verejného vodovodu
Uzavretá medzi: Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 30. 06. 2016
Dátum zverejnenia: 25. 07. 2016

Zmluva
Zmluva
Zmluva.pdf
539 KB
293 Downloads
Detaily

Kúpna zmluva

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum podpísania: 10. 09. 2015
Dátum zverejnenia:21. 09. 2015
Kúpna cena: na základe Znaleckého posudku číslo 88/2015 – 255,00 EUR

1 2 3 4 5