Aktuality

Pozvánky


Oznamy


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 13.7.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 13.07.2020 od 07:00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zobraziť dokument (PDF)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 3.7.2020

Aktuálne opatrenie o povinnosti nosenia rúšok (plus výnimky): Opatrenie OLP/5453/2020 (PDF)

Aktuálne opatrenia o povinnosti domácej karantény pre osoby vracajúce sa z „rizikových“ krajín: Opatrenie OLP/5455/2020 (PDF)
Zároveň žiadame občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a nastúpili do 14 dňovej karantény, spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti, aby túto skutočnosť oznámili obecnému úradu.

Prehľadné info: Čo robiť po príchode zo zahraničia (PDF)Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com


Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
Žiadosti o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a
Čestné vyhlásenie o veku stavby zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.


OZNAM

Na webovej stránke Spoločného obecného úradu Levice sú dostupné tlačivá k stavebnej správe a opatrovateľskej službe.