Aktuality

Oznamy


Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona)

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok zo dňa 15.3.2020
Zobraziť dokument (PDF)

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
Zobraziť dokument (PDF)

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia — Rozhodnutie – karanténa – verejná vyhláška 12.03.2020
Zobraziť dokument (PDF)

Usmernenie hlavného hygienika ohľadom karantény
Zobraziť dokument (PDF)

Usmernenie hlavného hygienika – šiesta aktualizácia 30.3.2020
Zobraziť dokument (PDF)

 

WEBOVÉ STRÁNKY INŠTITÚCIÍ
KORONA.GOV.SK ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA MINISTERSTVO VNÚTRA MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA

 

Dôležité kontakty:
Z dôvodu preťaženia infoliniek a čísla 0800 221 234, ktoré sú zriadené pre účely informovania širokej verejnosti o všetkých potrebných informáciách súvisiacich s koronavírusom (čo je koronavírus, ako sa šíri, ako predchádzať nákaze, postup v prípade nákazy), Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach poskytne potrebné informácie na telefónnom čísle:
+421 910 901 129

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE (PDF)

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020

Všeobecne
Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Prečítať si celú správu (PDF)

Pozvánky
Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com


Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
Žiadosti o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a
Čestné vyhlásenie o veku stavby zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.


OZNAM

Na webovej stránke Spoločného obecného úradu Levice sú dostupné tlačivá k stavebnej správe a opatrovateľskej službe.