Aktuality

Oznamy


Zrušenie pošty v obci od 1.9.2019

Zobraziť oznam

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánovaná odstávka v dňoch 6.9. a 9.9.2019 podľa rozpisu v ozname.

Zobraziť oznam (PDF)

Pozvánky
Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com


Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
Žiadosti o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a
Čestné vyhlásenie o veku stavby zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.


OZNAM

Na webovej stránke Spoločného obecného úradu Levice sú dostupné tlačivá k stavebnej správe a opatrovateľskej službe.