Oznam 2014

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou informuje verejnosť o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2014 vo výške 22 075,-EUR na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja územia v rámci Opatrenia 1 Obnova obcí a Opatrenia 3 Prevádzka a administratívna činnosť MAS. Oprávnenými žiadateľmi sú obce, občianske združenia, spoločenské organizácie, občianska iniciatíva a MAS (miestne akčné skupiny).

Rekonštrukcia studničky Zemianka

V roku 2013 obec získala z dotácie Leader NSK celkovú sumu 1540,- eur, ktorú investovala do rekonštrukcie studničky Zemianka. V rámci projektu bol vymenený starý prístrešok za nový, boli osadené nové lavičky a celý priestor okolo studničky bol zrekultivovaný a vysadený trvalkami, krami a trávami. Tešíme sa na jar, kedy sa ukáže v plnej kráse.

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

V roku 2012 vzniklo združenie Pod slovenskou bránou, ktorého členom je aj naša obec Devičany. Cieľom tohto združenia je vytvoriť mikroregión, zahŕňajúci obce od Kozároviec, po Uhliská a dolu po Santovku, kde budeme realizovať spoločné aktivity. Občianske združenie sa zapojilo do výzvy NSK a získalo prvé finančné prostriedky. Konkrétne naša obec získala projekt v hodnote 1540 eur, z ktorých plánujeme opraviť studničku Zemianka.

Oznam

Občianske združenie Pod slovenskou bránou informuje verejnosť o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom o poskytnutí dotácie zrozpočtu NSK na rok 2013 na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci Opatrenia 1 Obnova obcí a Opatrenia 2 Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií.