Odpad

Tak, ako každý rok aj tento sa opakuje ten istý obraz – odpad, ktorý je všade okolo nás. Plné priekopy plastov popri cestách, nové skládky odpadu v obci aj na mieste, kde by to človek nečakal. Občan sa ešte stále nepoučil, že životné prostredie – príroda tu nie je len pre neho, ale hlavne pre budúce generácie. Bude to ich miesto pre život, ale aké, to závisí len od nás.

Obec aj tento rok pristúpila k čisteniu svojho katastrálneho územia od odpadu popri cestách. Ako prvé sme začali s čistením od Pukanca smerom do dediny. Odpadu bolo požehnane, o čom svedčí aj nasledovná fotodokumentácia. Na čistenie priestranstva pred starou pálenicou, ktoré bolo zarastené náletom a hlavne zanosené odpadom sa podujal pán Ernest Šándor, ktorému je potrebné poďakovať za prácu, ktorú odviedol. Množstvo odpadu, ktoré odtiaľ priviezol na dvor obecného úradu je možné vidieť na uvedených záberoch, bolo to 2100 l.

28.3.2019 sme pokračovali v čistením jarkov pri ceste smerom od strelnice do Devičian. Vzhľadom na množstvo odpadu nám z odvozom pomáhal p. Jožko Majsniar s jeho unikátnym traktorom, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

OÚ Devičany.

Ošetrenie adoptovaných stromčekov

Je čas na ošetrenie adoptovaných stromčekov.

Čo je potrebné:

  • prísť pozrieť si svoj adoptovaný stromček
  • napraviť poškodené, ohnuté pletivo
  • očistiť kmienok stromčeka od stariny
  • spevniť kolíky zatlčením do zeme

POSTARAJ SA O MŇA A JA SA VÁM ODMENÍM KRÁSOU, RADOSŤOU Z TOHO, ŽE RASTIEM A PRÍJEMNÝM PROSTREDÍM, KTORÉ SA VYTVORÍ

 

Oslávme sviatok práce prácou

Dňa 1.5.2018 sa v našej obci už po štvrtý krát uskutočnila brigáda pod názvom „Oslávme sviatok práce prácou“. Aj napriek peknému slnečnému dňu sa na miesto konania brigády dostavili piati občania, ktorým nie je ľahostajný vzhľad našej obce. Chcem sa im poďakovať, že na úkor svojho voľného sviatočného dňa prišli, aby pomohli a zveľadili vstup do obce od Bátoviec. Veľká vďaka za účasť patrí týmto občanom: Pavol Zachar, Bc. Ľubica Bátovská, Ing. Ján Hrnčiar, Ivan Lančarič, Milan Bátovský.

Starostka obce
Ing. Dana Lančaričová

 

Odpad v našom chotári

Čo nájdete v lese na prechádzke našim chotárom?

…množstvo odpadu, ktorý je separovateľný a ktorý zadarmo odvezú spred domu, len ho treba v určený termín vyložiť.

Likvidácia odpadu stojí obec nemalé peniaze..