Oslávme sviatok práce prácou

Dňa 1.5.2018 sa v našej obci už po štvrtý krát uskutočnila brigáda pod názvom „Oslávme sviatok práce prácou“. Aj napriek peknému slnečnému dňu sa na miesto konania brigády dostavili piati občania, ktorým nie je ľahostajný vzhľad našej obce. Chcem sa im poďakovať, že na úkor svojho voľného sviatočného dňa prišli, aby pomohli a zveľadili vstup do obce od Bátoviec. Veľká vďaka za účasť patrí týmto občanom: Pavol Zachar, Bc. Ľubica Bátovská, Ing. Ján Hrnčiar, Ivan Lančarič, Milan Bátovský.

Starostka obce
Ing. Dana Lančaričová

 

Odpad v našom chotári

Čo nájdete v lese na prechádzke našim chotárom?

…množstvo odpadu, ktorý je separovateľný a ktorý zadarmo odvezú spred domu, len ho treba v určený termín vyložiť.

Likvidácia odpadu stojí obec nemalé peniaze..

1 2