Výročná správa a záverečný účet obce Devičany za rok 2018

Vážení spoluobčania,

predkladám Vám Individuálnu výročnú správu o stave a hospodárení obce Devičany a Záverečný účet za rok 2018.

Ing. Dana Lančaričová

Individualna-vyrocna-sprava-2018
Individualna-vyrocna-sprava-2018
Individualna-vyrocna-sprava-2018.pdf
458 KB
45 Downloads
Detaily
Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018
Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018
Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018.pdf
352 KB
53 Downloads
Detaily