Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie parlamentných volieb 2023

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o n a j ú
v sobotu 30. septembra 2023 a
u r č u j e m

  1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
  2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou
    a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
  3. septembra 2023,
  4. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do
  5. augusta 2023.
    Boris Kollár v. r.
2023 204
2023 204
2023_204.pdf
192 KB
74 Downloads
Detaily
Návrat na vrch stránky
Translate »