Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Devičany

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Devičany

Kód ITMS:25120220103

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Kód výzvy: KaHR-22VS-0801

Časový rámec realizácie projektu: 09/2010 – 01/2011

Celkové oprávnené výdavky: 63 857,47 eur

Návrat na vrch stránky
Translate »