Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Operačný program K a HR

konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Devičany
 
Miesto realizácie projektu: Obec Devičany

Operačný program: OP konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Názov riadiaceho orgánu:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Stránka: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–zakladne-dokumenty–6349/128034s

Spolufinancovaný z ERDF

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky.

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Devičany, 93504 Devičany č. 75

Začiatok realizácie: 09/2010

Ukončenie realizácie: 01/2011

Výška poskytnutého príspevku: 60 666,68 EUR

http://www.hospodarstvo.gov.sk

V roku 2011 uskutočnila obec Devičany projekt komplexnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predmetom rekonštrukcie bola jestvujúca sústava verejného osvetlenia, kedy sa modernizovalo 70 svetelných bodov. Súčasťou projektu bolo aj zahustenie siete  o 17 nových svetelných bodov za účelom zvýšenia bezpečnosti verejných priestranstiev. Dôležitým prínosom projektu bola inštalácia nových technológií pri riadení sústavy verejného osvetlenia ako aj optimalizácia rozvádzačov. Realizáciou projektu sa dosiahol hlavný cieľ, ktorým bolo zabezpečenie vyhovujúceho energetického, environmentálneho a svetelno-technického stavu sústavy verejného osvetlenia obce Devičany.

[imagebrowser id=8]

Návrat na vrch stránky
Translate »