Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby podľa §57/1976 Zb.
Žiadateľ doloží:
– žiadosť
– list vlastníctva 1x
– kópiu katastrálnej mapy 1x
– jednoduchý situačný výkres / obsahujúci vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb/ 2x
– stavebné riešenie stavby
– jednoduchý technický opis stavby
– rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy a organizácií
/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika, Slovenské telekomunikácie/
Upozornenie pre stavebníka!
Drobnú stavbu možno začať a vykonať až po doruční písomného oznámenia obecného úradu, že proti stavebnej úparve nemá námietky.

Ohlaseniedrobnejstavby
Ohlaseniedrobnejstavby
ohlaseniedrobnejstavby.pdf
112 KB
594 Downloads
Detaily
Návrat na vrch stránky
Translate »