Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Sčítanie obyvateľov 2021 – doplnené

Stav sčítania obyvateľov (%) Obec Devičany k 22.03.2021

Vážení občania,
Sčítanie obyvateľov prebieha v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021!!!
Obyvateľ  má na sčítanie už len niekoľko dní !!!

Prvý krát sa občania sčítajú sami, vyplnením elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke: www.scitanie.sk.

Obyvateľ sa sčíta sám výlučne elektronicky. Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom a rodinným príslušníkom, ak vás o to požiadajú.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, a štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Dôchodcovia, ľudia bez internetu, a pod., ktorí sa nebudú vedieť sčítať sami, budete mať možnosť využiť službu asistovaného sčítania v termíne od 1.4.2021.
Sčítanie pomocou asistenta na kontaktnom mieste: Obec Devičany, Obecný úrad č. 75, 935 04  Devičany, tel:036/6345129 , e-mail: oudevicany@gmail.com
V našej obci  bude zriadené kontaktné miesto na Obecnom úrade a stránkové hodiny určené len na asistované sčítanie, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent v dňoch a hodinách na to určených, v termíne  až od 1.4.2021, prípadne neskôr!!! O Zriadení kontaktného miesta Vás budeme včas informovať!!!

Sčítanie obyvateľov je pre každého občana zákonná povinnosť, preto si ju splňte čím skôr.

Návrat na vrch stránky
Translate »