Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Dôležité – Nová lehota, do ktorej si musia náhradní užívatelia usporiadať svoje užívacie právo

Email občanom od poslanca NR SR Ing. Martina Fecku

Ing. Martin Fecko, poslanec NR SR
Vážený  pán, Vážená pani!

Pozdravujem Vás, a mám za to, že tak ako Vy zastupujete a pracujete pre občanov Vašej obce alebo mesta, tak ja, ako poslanec zákonodarného orgánu – Národnej rady SR, zastupujem a pracujem pre všetkých občanov SR a mali by sme sa spoločne snažiť im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby  nemali našim nekonaním straty časové, finančné a ani zdravotné.  

Preto by som Vás chcel touto cestou poprosiť, o vyhlásenie vo Vašom miestnom rozhlase (koľkokrát, to už nechám na Vašom  zvážení), prípadne aj o oznámenie pre občanov inou formou, ako je to u Vás obvyklé, aby sa k informácii dostali včas. Ako viete obcí v SR je takmer  3000, pričom sa  táto informácia týka skoro všetkých , a preto  poprosil by som o jej zverejnenie všade tam, kde je to možné a ak je to možné. Vopred ďakujem za pochopenie.

O čo vlastne ide? 

V kocke, o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov, t.j. že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom, resp. odborom pozemkovým a lesným, príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách (ďalej len zákon) a slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku. Takéto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely, ktoré v jednotlivých parcelách mali. Pre názornosť, priemerný gazda na Slovensku mal pôdu rozdrobenú v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko málo hektárov poľnohospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989 bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol účinný do 31.12.2007 a rozhodnutia stratili platnosť  31. decembra 2018, ak nebol podaný návrh na podľa osobitného predpisu (§ 12 b zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov). Na túto skutočnosť nadväzuje § 42v zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ktorý znie:

„Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15  tohto zákona z znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu (zákon č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).“   

Nová lehota – 31. októbra 2019

Do tejto lehoty si musia náhradní užívatelia (nielen podnikatelia) usporiadať svoje užívacie právo (uzatvorenie nájomnej zmluvy, podnájomnej zmluvy, rozhodnutie pozemkového a lesného odboru okresného úradu … ), ak chcú aďalej pokračovať v náhradnom užívaní poľnohospodárskeho pozemku.

Lesných pozemkov by sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali len vlastníkom lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli porastené lesným porastom bývalé pasienky, prípadne orná pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil. Podrobnosti ako postupovať si môžu občania priamo nájsť v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy ( hlavne v § 12, § 12a, §12b, § 12c a nasl.), alebo sa poradiť priamo s pracovníkmi  na odbore pozemkovom a lesnom príslušného okresného úradu, ktorí to majú vo svojej pracovnej náplni a sú príslušne vyškolení.   

Toľko ku popisu informácie a pokiaľ je niečo nejasné, tak kontakt na mňa je 0908979510.
  
A teraz spomínaný odkaz :

Poslanec NR SR Ing. Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu, nie vlastnú, ale cudziu (náhradnú) a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 31.októbra 2019 si usporiadali svoje užívacie vzťahy podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskej pôdy…  Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem. 
S úctou

Martin Fecko
Poslanec NR SR

Copyright © 2019 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Všetky práva vyhradené.

Návrat na vrch stránky
Translate »