Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výrub stromov

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je obec, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad. Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto  prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o  výrube predmetných drevín (viď. § 69 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z.  účinný od 1.9.2014 ).

 Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny
 a po právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ
 výrubu povinný   sa na požiadanie preukázať ( § 47 ods. 8).

Návrat na vrch stránky
Translate »