Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a

u r č u j e m

  1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
  4. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.
Peter Pellegrini v. r.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku (PDF, 455 kB)

Informácia pre voliča – v slovenskom jazyku (PDF, 192 kB)

2024 001-vyhlasenie Volieb
2024 001-vyhlasenie Volieb
2024_001-vyhlasenie-volieb.pdf
191 KB
40 Downloads
Detaily
Návrat na vrch stránky
Translate »