Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

✿ Zápis do MŠ Pukanec ✿

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁHRADNÁ 2, PUKANEC
na školský rok 2021/2022

Rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa); tlačivo na stiahnutie je na stránke obce Pukanec alebo si ho vyzdvihnite priamo v materskej škole.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podávať žiadosť je možné od 3. mája do 31. mája 2021 takto:

vyplnenú žiadosť môžete priniesť osobne v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 16. 00 hod.
poštou na adresu: Materská škola, Záhradná 2, Pukanec, 93505
elektronicky na mail – mspukanec@centrum.sk

Kontakt: Mgr. Jana Tuhá, riaditeľka MŠ
Mobil: 0911 953 954, pevná linka: 036/6393138

Návrat na vrch stránky
Translate »