Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Voľné pracovné miesto – Tatiar

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

Predpokladaný nástup do funkcie:                       01.11.2021

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie výhodou

Ďalšie požiadavky:
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy
– organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové znalosti: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet
– znalosť zákona o verejnom obstarávaní

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, telefonický kontakt
– kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Mzdové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov min. 1 000,- € v hrubom

Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosť do výberového konania a požadované doklady do výberového konania doručte do 15.10.2021na adresu:
Obec Pukanec,
Ing. Ján Rievaj,
predseda združenia,
Námestie mieru 11,
935 05 Pukanec,

Obálku označte heslom: VÝBEROVÉ KONANIE

Termín a miesto výberového konania: 19.10.2021 o 09:30 hod. v Miestnej knižnici v Pukanci. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky, budú dňa 18.10.2021 telefonicky pozvaní na výberové konanie. V prílohe je popis práce riaditeľa združenia.

Ing. Ján Rievaj
Predseda Správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber „TATIAR”

Návrat na vrch stránky
Translate »