č. objednávkydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. objednávkydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. objednávkydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. objednávkydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. objednávkydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. objednávkydodávateľpredmetZverejnenéSuma

Prehľad objednávok za rok 2016 vo formáte PDF stiahnete kliknutím na tlačidlo nižšie.

Objednavky 2016

Prehľad objednávok za rok 2015 vo formáte PDF stiahnete kliknutím na tlačidlo nižšie.

Objednavky 2015