č. faktúrydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. faktúrydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. faktúrydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. faktúrydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. faktúrydodávateľpredmetZverejnenéSuma
č. faktúrydodávateľpredmetZverejnenéSuma

Prehľad faktúr za rok 2016 vo formáte PDF stiahnete kliknutím na tlačidlo nižšie.

FA Rok 2016

Prehľad faktúr za rok 2015 vo formáte PDF stiahnete kliknutím na tlačidlo nižšie.

FA Rok 2015