Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Názov: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Uzavretá medzi:
Dodávateľ: Združenie Elekos
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 17.01.2018
Dátum zverejnenia: 19.01.2018

Zmluva-o-spolupraci-Elekos
Zmluva-o-spolupraci-Elekos
zmluva-o-spolupraci-Elekos2.pdf
3.5 MB
85 Downloads
Detaily

Zmluva číslo 5/1000070319

Názov: Zmluva č. : 5/1000070319 o dodávke vody z verejného vodovodu
Uzavretá medzi: Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 30. 06. 2016
Dátum zverejnenia: 25. 07. 2016

Zmluva
Zmluva
Zmluva.pdf
4.0 MB
264 Downloads
Detaily
1 2 3 4 5 6