Oslávme sviatok práce prácou

Dňa 1.5.2018 sa v našej obci už po štvrtý krát uskutočnila brigáda pod názvom „Oslávme sviatok práce prácou“. Aj napriek peknému slnečnému dňu sa na miesto konania brigády dostavili piati občania, ktorým nie je ľahostajný vzhľad našej obce. Chcem sa im poďakovať, že na úkor svojho voľného sviatočného dňa prišli, aby pomohli a zveľadili vstup do obce od Bátoviec. Veľká vďaka za účasť patrí týmto občanom: Pavol Zachar, Bc. Ľubica Bátovská, Ing. Ján Hrnčiar, Ivan Lančarič, Milan Bátovský.

Starostka obce
Ing. Dana Lančaričová

 

Výročná správa a záverečný účet obce Devičany za rok 2017

Vážení spoluobčania,

predkladám Vám Individuálnu výročnú správu o stave a hospodárení obce Devičany a Záverečný účet za rok 2017.

Ing. Dana Lančaričová

Individuálna výročná správa za rok 2017
Individuálna výročná správa za rok 2017
Vyrocna-sprava-za-rok-2017.pdf
726 KB
172 Downloads
Detaily
Záverečný účet obce za rok 2017
Záverečný účet obce za rok 2017
Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017.pdf
800 KB
117 Downloads
Detaily
1 2 3 4 5 6 18