Odpad

Tak, ako každý rok aj tento sa opakuje ten istý obraz – odpad, ktorý je všade okolo nás. Plné priekopy plastov popri cestách, nové skládky odpadu v obci aj na mieste, kde by to človek nečakal. Občan sa ešte stále nepoučil, že životné prostredie – príroda tu nie je len pre neho, ale hlavne pre budúce generácie. Bude to ich miesto pre život, ale aké, to závisí len od nás.

Obec aj tento rok pristúpila k čisteniu svojho katastrálneho územia od odpadu popri cestách. Ako prvé sme začali s čistením od Pukanca smerom do dediny. Odpadu bolo požehnane, o čom svedčí aj nasledovná fotodokumentácia. Na čistenie priestranstva pred starou pálenicou, ktoré bolo zarastené náletom a hlavne zanosené odpadom sa podujal pán Ernest Šándor, ktorému je potrebné poďakovať za prácu, ktorú odviedol. Množstvo odpadu, ktoré odtiaľ priviezol na dvor obecného úradu je možné vidieť na uvedených záberoch, bolo to 2100 l.

28.3.2019 sme pokračovali v čistením jarkov pri ceste smerom od strelnice do Devičian. Vzhľadom na množstvo odpadu nám z odvozom pomáhal p. Jožko Majsniar s jeho unikátnym traktorom, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

OÚ Devičany.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Názov: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Uzavretá medzi:
Poskytovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.
Príjemca: Obec Devičany
Dátum podpísania: 25.03.2019
Dátum zverejnenia: 27.03.2019

Zmluva-Zapadoslovenska-Distribucna
Zmluva-Zapadoslovenska-Distribucna
Zmluva-Zapadoslovenska-Distribucna.pdf
1.5 MB
17 Downloads
Detaily

Ošetrenie adoptovaných stromčekov

Je čas na ošetrenie adoptovaných stromčekov.

Čo je potrebné:

  • prísť pozrieť si svoj adoptovaný stromček
  • napraviť poškodené, ohnuté pletivo
  • očistiť kmienok stromčeka od stariny
  • spevniť kolíky zatlčením do zeme

POSTARAJ SA O MŇA A JA SA VÁM ODMENÍM KRÁSOU, RADOSŤOU Z TOHO, ŽE RASTIEM A PRÍJEMNÝM PROSTREDÍM, KTORÉ SA VYTVORÍ

 

Výročná správa a záverečný účet obce Devičany za rok 2018

Vážení spoluobčania,

predkladám Vám Individuálnu výročnú správu o stave a hospodárení obce Devičany a Záverečný účet za rok 2018.

Ing. Dana Lančaričová

Individualna-vyrocna-sprava-2018
Individualna-vyrocna-sprava-2018
Individualna-vyrocna-sprava-2018.pdf
458 KB
47 Downloads
Detaily
Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018
Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018
Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018.pdf
352 KB
56 Downloads
Detaily
1 2 3 4 5 20