Zmluva o dielo – Kvetinová výsadba

Názov: Zmluva  o dielo – Kvetinová výsadba
Uzavretá medzi: Dodávateľ: BJL Garden
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 14. 05. 2017
Dátum zverejnenia: 15. 05. 2017

Zmluva O Dielo - Kvet  Výsadba
Zmluva O Dielo - Kvet Výsadba
Zmluva o dielo - Kvet. výsadba.pdf
369 KB
3 Downloads
Detaily