Zmluva o dielo bezbarierový vchod

Názov: Zmluva  o dielo – bezbarierový vchod
Uzavretá medzi: Dodávateľ: Hydromeliorácie, a.s.
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 20. 09. 2016
Dátum zverejnenia: 24. 09. 2016

Zmluva O Dielo Bezbarierový Vchod
Zmluva O Dielo Bezbarierový Vchod
Zmluva o dielo bezbarierový vchod.pdf
374 KB
7 Downloads
Detaily