Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

VZN číslo 1/2015

Prevádzkový Poriadok Cintórína
Prevádzkový Poriadok Cintórína
Prevádzkový poriadok cintórína.docx
46 KB
142 Downloads
Detaily