Samospráva

 

Starostka obce:

Ing. Dana Lančaričová

Poslanci OZ:

Iveta Ábelovská

Milan Bátovský, predseda komisie verejného poriadku

Ľubica Lukáčová, zástupkyňa starostky obce, predsedníčka ekonomickej komisie

Milan Výboh

Pavol Zachar

Kontrolórka obce:

Mária Šimková

Zamestnanci obce:

Mgr. Miroslava Balážová – odborný administratívny zamestnanec orgánu samosprávy