Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do NR SR č. 307/2015 Z. z.

Zákon číslo 307
Zákon číslo 307
zákon číslo 307.JPG
1.0 MB
131 Downloads
Detaily