Kúpna zmluva

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum podpísania: 10. 09. 2015
Dátum zverejnenia:21. 09. 2015
Kúpna cena: na základe Znaleckého posudku číslo 88/2015 – 255,00 EUR

KZ ObecDevičanyaPKLevice
KZ ObecDevičanyaPKLevice
KZ.ObecDevičanyaPKLevice.pdf
37 KB
526 Downloads
Detaily