Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

V roku 2012 vzniklo združenie Pod slovenskou bránou, ktorého členom je aj naša obec Devičany. Cieľom tohto združenia je vytvoriť mikroregión, zahŕňajúci obce od Kozároviec, po Uhliská a dolu po Santovku, kde budeme realizovať spoločné aktivity. Občianske združenie sa zapojilo do výzvy NSK a získalo prvé finančné prostriedky. Konkrétne naša obec získala projekt v hodnote 1540 eur, z ktorých plánujeme opraviť studničku Zemianka.

Oznam

Občianske združenie Pod slovenskou bránou informuje verejnosť o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom o poskytnutí dotácie zrozpočtu NSK na rok 2013 na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci Opatrenia 1 Obnova obcí a Opatrenia 2 Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií.

Faktúra pošta

Faktúra č. OF 13/0007  k Zmluve o dielo 1/2013 – čiastková
Cena: 8 142,50 eur
Dátum splatnosti: 9.9.2013
Dátum úhrady: 28.8.2013

Faktúra č. OF13/0008 k Zmluve o dielo 1/2013 – vyrovnávajúca
Cena: 8 915,00 eur
Dátum splatnosti: 1.11.2013
Dátum úhrady: 30.10.2013

Faktura Posta
Faktura Posta
faktura-posta.pdf
1.4 MB
355 Downloads
Detaily
Faktura Posta 2
Faktura Posta 2
faktura-posta-2.pdf
1.5 MB
296 Downloads
Detaily
1 14 15 16 17 18