Kúpna zmluva P. Líška

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
Dátum podpísania: 23. 09. 2015
Dátum zverejnenia: 25. 09. 2015
Kúpna cena: Na základe Znaleckého posudku č. 25/2015 je 523,00 EUR

P  Líška
P Líška
P. Líška.docx
16 KB
275 Downloads
Detaily

Kúpna zmluva

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum podpísania: 10. 09. 2015
Dátum zverejnenia:21. 09. 2015
Kúpna cena: na základe Znaleckého posudku číslo 88/2015 – 255,00 EUR

KZ ObecDevičanyaPKLevice
KZ ObecDevičanyaPKLevice
KZ.ObecDevičanyaPKLevice.doc
37 KB
417 Downloads
Detaily