Rekonštrukcia studničky Zemianka

V roku 2013 obec získala z dotácie Leader NSK celkovú sumu 1540,- eur, ktorú investovala do rekonštrukcie studničky Zemianka. V rámci projektu bol vymenený starý prístrešok za nový, boli osadené nové lavičky a celý priestor okolo studničky bol zrekultivovaný a vysadený trvalkami, krami a trávami. Tešíme sa na jar, kedy sa ukáže v plnej kráse.

Príprava monografie našej obce

Vážení občania, rodáci, priatelia Devičian,
v minulom roku sme sa rozhodli, že prišiel čas, aby dejiny našej obce dostali knižnú podobu a boli zapísané do súborného diela. V roku 1972 vydal Martin Katriak sociálnu monografiu – Devičany v socialistickej výstavbe, ktorá sa na dlhé roky stala jedinou knihou venovanou našej obci.
V spolupráci s kolektívom autorov pripravujeme modernú knihu, plnú zaujímavých faktov, zozbieraných z rôznych archívov nielen na Slovensku. Veríme, že kniha poteší nielen našich obyvateľov, ale aj širokú laickú a odbornú verejnosť.
Neoddeliteľnou súčasťou vydania takéhoto diela je aj dostatok finančných zdrojov. Preto ak máte záujem podporiť túto myšlienku sponzorským darom, budeme vďační za Váš príspevok.

Kontaktovať nás môžte na tel. čísle 036/6345129 alebo na mobil 0902 700 764

S úctou a v prianí, aby sa dobré dielo podarilo

Mgr. Monika Slížiková
starostka obce